НОРМИ И СТАНДАРТИ

 
Наредба № 7 ОТ 8 ЮНИ 1998 г. за системите за физическа защита на строежите издадена от МС
Наредба № I-171 от 2 ЮЛИ 2001 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции издадена от МВР и БНБ
Наредба N I-121 от 26.06.2004 за реда за организиране на охраната при транспортиране на ценни пратки и товари издадена от МВР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба N I-171 от 2001 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции
Обн. ДВ бр. 68 от 3.08.2004

издадена от МВР и БНБ


EURONORM STANDARD E1063

Клас
Оръжие
Калибър
Куршум
Дистанция на стрелба
B1
Rifle
.22 lr
RN/lead
10M
B2
hand gun
9mm para
FJ2)/RN/SC
5M
B3
hand gun
.357 magnum
FJ3)/CB/SC
5M
B4
hand gun
.44 magnum
FJ4)/FN/SCP
5M
B5
rifle
5.56mm x 45
FJ4)/PB/SC
10M
B6
rifle
7.62mm x 51
FJ2)/PB/SC
10M
B7
-
7.62mm x 51
FJ4)/PB/BC
10M


UNI 7172/87
Клас
Оръжие
Куршум
Дистанция на стрелба
тип
енергия, J
тип
калибър
тегло, гр.
скорост, м/сек
A
500
BERETTA
9mm para
7,45
367
2.5М
B
1000
UBERTI
.357 magnum
10,24
442
2.5М
C
1500
UBERTI
.44 magnum
15,6
439
2.5М
D
2000
AK 47
7,62x39
7,95
710
2.5М
E
3300
M16
7,62 NATO
9,45
836
F
3200
M16
7,62 NATO
9,75
811


D.I.N. 52290
Клас
Оръжие
Калибър
Куршум
Дистанция
на стрелба
Мат
Стъкло
M1
C1
SIG
9mm x 19
VMR/wk
3M
M2
C2
S & W
.357 magnum
VMKS/wk
3M
M3
C3
COLT
.44 magnum
VMF/wk
3M
M4
C4
NATO rifle
7.62mm x 51
VMS/wk
10M
M5
C5
NATO rifle
7.62mm x 51
VMS/hk
25M


U.L. STANDARD 752 Table 3.1 January 27,1995
Ниво
Оръжие
Калибър
Куршум
Дистанция
на стрелба
Level 1
9mm
9mm x 19
FMJ LC
4.6M
Level 2
.357 Magnum
0,357
JLSP
4.6M
Level 3
.44 Magnum
0,44
LSW GC
4.6M
Level 4
30.06 Rifle
30,06
LSP
4.6M
Level 5
7.62mm/308 rifle
7.62mm x 51
LC/FMJ
4.6M
Level 6
9mm Uzi
9mm x 19
FMJ/LC
4.6M
Level 7
5.56 Rifle
5.56mm x 45
FMJ/ LC
4.6M
Level 8
7.62 M14
7.62mm x 51
LC/FMJ
4.6M
Shotgun
12-gauge
Rifled slug
Lead 28gr
4.6M
Shotgun
12-gauge
00 buckshot
Lead 42gr
4.6M