Сигурност и качество на разумна цена

Цел на „ФЕНИКС АЕРО СПЕЦИАЛ" ООД:
· Удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти и услуги с желаното от тях качество;
· Управление на реализираните процеси по начин, гарантиращ крайното качество на продукта и услугата;
· Отговорно управление, позволяващо колективна организация и постоянно повишаване на квалификацията на нашите сътрудници;
· Ресурсно обезпечаване на процесите, позволяващо тяхното качествено и ритмично изпълнение;
· Синхронизиране на взаимно свързаните процеси;
· Установяване, поддържане и развитие на взаимноизгодни отношения с доставчици и клиенти;

За да гарантира пълно и безпроблемно обслужване на клиентите "Феникс Аеро Специал" ООД въведе система за управление на качеството съответстваща на стандарт ISO 9001. Системата е сертифицирана от Bureau Veritas Certification Bulgaria - сертификат N 195141.