"Феникс Аеро Специал" ООД предлага брониране на автомобили "Форд Транзит"

 Техническо описание на бронировката:

Бронировката се състои от прозрачна и непрозрачна броня.

Прозрачната броня е изпълнена от куршумоустойчиви стъкла производство на Hard Glass Италия. При прострелване не отделят отломки. Всички стъкла са маркирани с неизтриваем печат и са съпроводени от протокол от изпитания. Прозрачната броня включва предното стъкло, стъклата на двете предни странични врати и две допълнителни стъкла монтирани в зоната на двете допълнителни седалки. Всички стъклата са плоски. Стъклата осигуряват защита срещу боеприпас 7.62 х 39 АК 47.

Непрозрачната броня е изпълнена от различни материали, в зависимост от нивото на защита - стоманена броня и гъвкави кевлар панели. Всички материали са съпроводени с протокол от изпитания. Страничните повърхности на автомобила в зоната на обслужващия го екип и вътрешната преграда изграждаща касовия отсек е защитена от стоманена броня срещу боеприпас 7.62 х 39 АК 47. Преградата между двигателя и купето, и тавана са защитени от гъвкави кевлар панели срещу боеприпас .44 Magnum.

Подът на автомобила в зоната на защитения обем осигурява защита срещу ръчна граната РГД 5.

Вътрешният обем на автомобила е разделен на три части:

· защитен обем /кабина/ - за водач, охрана и инкасатор - две места отпред и две допълнителни отзад, в зоната на страничната плъзгаща врата
· касов отсек
· багажник

Касовият отсек е защитен от взлом. Има две врати за достъп откъм кабината и откъм задната врата. Монтирано е допълнително осветление. На задната врата се монтира допълнителна светлинна и звукова сигнализация.

На вратите се монтират бойници /люкове/ за стрелба и допълнителни механични блокировки.
На тавана е монтиран вентилационен люк.
Пред радиатора се монтира куршумозащитна решетка.
Защитени са акумулатора и горивния резервоар.

Начин на работа
Срок за изпълнение на бронировката - до 8 седмици от подписване на договор, привеждане на авансовото плащане и получаване на автомобила.
Начин на разплащане - 50 % авансово от стойноста на договора, окончателно при получаване на бронирания автомобил.

При брониране на нов автомобил е възможно лизинговане на автомобила и бронировката, трябва да се договорят условията преди покупката на автомобила.

Гаранция за бронировката - две години.

 
 
 
изглед отзад
 
касов отсек
 
врата с бойница