"Феникс Аеро Специал" ООД предлага брониране на автомобили ВАЗ 212300 "Шевролет Нива"

 Техническо описание на бронировката:


Бронировката се състои от прозрачна и непрозрачна броня осигуряваща защита - по EURONORM STANDART E 1063.

Прозрачната броня е изпълнена от куршумоустойчиви стъкла. При прострелване не отделят осколки. Всички стъкла са маркирани с неизтриваем печат и са съпроводени от протокол от изпитания. Прозрачната броня включва предно стъкло от две части, стъклата на двете предни странични врати и маломерно стъкло на задна странична дясна врата. Всички стъкла са плоски и осигуряват защита от боеприпас 9 х 19 Парабелум - клас BR2 по EURONORM STANDART E 1063.

Непрозрачната броня е изпълнена от легиран алуминий и стомана. Материалите са съпроводени с протокол от изпитания. Непрозрачната броня включва страничните повърхности на автомобила в зона на обслужващия го екип и вътрешна преграда изградена зад задната седалка. Непрозрачната броня осигурява защита от боеприпас 9 х 19 Парабелум - клас BR2 по EURONORM STANDART E 1063.
Пред радиатора е монтирана куршумозащитна решетка.
Около акумолатора е монтирана куршумозащитна преграда.

На мястото на задната седалка е монтирана единична отдясно. Автомобила се регистрира с 1+2 места. Изгражда се касово помещение с увеличен обем за ценната пратка. Достъп до касово помещение има през две врати.Зоната между касовото помещение и задната врата на автомобила е оформена като ниша за инструменти.

На автомобила са монтирани :
- механични блокировки на предните и задна дясна врати
- сигнализация за отворено положение на задната врата
- бойници 2 броя на предните врати

Начин на работа:
Срок за изпълнение на бронировката - до 8 седмици от подписване на договор, привеждане на авансовото плащане и получаване на автомобила.
Начин на разплащане - 50 % авансово от стойноста на договора, окончателно при получаване на бронирания автомобил.
Гаранция за бронировката - една година.


 
 
куршумозащитна решетка