Касовите работни места се изграждат съобразно архитектурния проект на помещенията, като се спазват и следните изисквания:
   Отделени са от останалите части на помещението с куршумоустойчиви прегради, изградени така, че да не се местят под действие на физическа сила или технически приспособления; отворените фуги между отделните градивни елементи да не са по-големи от 3 мм; използваните материали да отговарят на клас на съпротива срещу прострелване;
   Вратите са с автомати за затваряне и секретни брави.
   Преградата между касиера и клиента е куршумоустойчива с минимална височина 2,2 м; остъкляванията в куршумоустойчивата преграда между касиера и клиента да не отделят отломки при прострелване, а когато съотношението на страните им е по-голямо от 2:1, да са най-малко тристранно рамкирани.
   Устройствата за приемане и предаване на пари, ценности и документи /паричник/ са със степента на съпротива на преградите, в които са вградени. При наличие на отвори за разговор те да бъдат изградени така, че да не е възможна директна стрелба през тях.


   Цените на работните места и начина на работа се определят след уточняване на архитектурния проект.