"Феникс Аеро Специал" ООД
оборудва касови и трезорни помещения в съответствие с наредбите на БНБ и МВР № I -171/ 2.07.2001 за организация и контрол по обезпечаване на сигурността на банките и небанковите финансови институции и № 7/1998 за системите за физическа защита на строежите и съобразно изискванията на проекта.

Всички вложени материали и елементи осигуряващи балистичната защита са съпроводени от документи и маркировка гарантиращ техния произход и качества.

 
за подробни чертежи и цени натиснете тук
  Видове паричници за касови работни места:
  • Тип "Ваничка" за вграждане върху плота
  • Тип "Ваничка" за вграждане в плота
  • С подвижен контейнер, плитък
  • С подвижен контейнер, дълбок
  • С подвижен контейнер, дълбок, с разговорна уредба
  • С вградени резонатори
 
С подвижен контейнер, плитък Тип "Ваничка" за вграждане в плота С подвижен контейнер, дълбок, с разговорна уредба
 
         
 
  Кутии за банкноти
 
 
  Предлагат се кутии за банкноти за касови места на банки и други учреждения. Разделени на рафтове за различните валути и удобство на служителите. Кутиите са метални, със заключваща се вратичка.  
кутия за банкноти кутия за банкноти кутия за банкноти
 
         
   
за повече информация натиснете тук
 
  Фирмата изгражда касови работни места за банки и трезори. Изграждат се куршумозащитни прегради, устройства за приемане и предаване на пари съобразно архитектурния проект на помещенията.
 
работно место работно место работно место
 
         
   
за повече информация натиснете тук
 
  Специалното трезорно съоръжение предоставя възможност за денонощтно инкасо при осигурена висока сигурност на паричните пратки. Mонтира се през отвор в стена.
 
трезорен сейф трезорен сейф трезорен сейф