"Феникс Аеро Специал" ООД е регистрирана от ВОС с решение №8541/22.10.1992.
Седалище: гр. Варна
Адрес на управление: гр. Варна, ул. "Фредерик Жолио Кюри" 104
Съдружници са:
Димитър Цветанов Захариев
Стефан Димов Стефанов

Управленска и организационна структура
"Феникс Аеро Специал" ООД се управлява от:

Инж. Димитър Цветанов Захариев
 
Инж. Стефан Димов Стефанов

Екипът на фирмата се състои от специалисти в различни области с цел осигуряване на качествено и бързо изпълнение на основните дейности.

Стратегия за развитие

• усъвършенства предлаганите от нея изделия чрез използване на нови материали и технологии
• постояно повишаване на качеството
• подобряване на връзките между фирмата и нейните клиенти чрез подържането на постоянен контакт с тях
• разширяване кръга на клиентите на фирмата.